FGV LAHIR 49 USAHAWAN MUDA INDUSTRI KELAPA SAWIT

Seramai 49 usahawan muda menamatkan pengajian daripada Program Usahawan Muda FGV 2018 pada 7 November 2018. Program yang dibangunkan dan dilaksanakan oleh FGV Holdings Berhad, telah direka untuk melengkapkan generasi baharu FELDA dengan kemahiran yang diperlukan dalam industri perladangan. FGV juga telah memperuntukkan kontrak-kontrak bernilai RM2.5 juta daripada bajet perolehan tahunannya untuk diberikan kepada usahawan muda ini bagi memulakan langkah di dalam dunia perniagaan.

Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Interim FGV Datuk Wira Azhar Abdul Hamid berkata, “Melalui program ini, kami berharap dapat melahirkan kumpulan usahawan baharu yang mahir dan berpengetahuan tentang industri perladangan. Dengan latihan yang telah dilalui, usahawan muda ini mampu untuk melaksanakan sebahagian tugasan yang sering diberikan kepada pihak ketiga”

Selain daripada kemahiran yang diperlukan untuk bekerja di dalam industri perladangan, para  graduan muda juga diajar asas pengurusan perniagaan di Akademi FGV. Di samping itu, mereka juga telah dididik mengenai keperluan Rundingan Meja Bulat Minyak Sawit Lestari (RSPO) dan standard Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia (MPOCC) untuk pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO).

(more…)

Read more